• 27 May 2024
logo
Tədris planının bütün şərtlərini yerinə yetirmiş tələbə dövlət attestasiyasından keçmiş sayılacaq

Tədris planının bütün şərtlərini yerinə yetirmiş tələbə dövlət attestasiyasından keçmiş sayılacaq

Nazirlər Kabineti “Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları”nda dəyişiklik edib.

Dəyişiklik tələbələrin hüquq və vəzifələrinin artırılması idə bağlıdır.

Beləliklə, xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar və əsas (baza ali) tibb təhsili ixtisasları istisna olmaqla digər bütün ixtisaslar üzrə tədris planının bütün şərtlərini yerinə yetirmiş, o cümlədən nəzərdə tutulmuş cari attestasiyalardan (fənlər üzrə attestasiyalardan) müvəffəqiyyətlə keçmiş tələbə təhsil müddətində əldə etdiyi nəticələrə (ÜOMG-yə) uyğun olaraq dövlət attestasiyasından keçmiş hesab olunacaq. Təhsil müddətində əldə etdikləri nəticələrə (ÜOMG-yə) uyğun olaraq yekun attestasiyanın qərarı ilə razılaşmayan tələbə üçün dövlət attestasiya sınaqları təşkil ediləcək.

Bu Qərar 2021-ci il oktyabrın 1-dək qüvvədədir.