• 3 Dekabr 2022
logo
Azərbaycanın ərzaq balansının tərtib olunması qaydası dəyişib

Azərbaycanın ərzaq balansının tərtib olunması qaydası dəyişib

Nazirlər Kabineti “Ərzaq balansının tərtib olunması Qaydası”nı təsdiq edib.

Yeni Qaydanın təsdiqlənməsi ilə əlaqədar “Ərzaq balansının tərtib olunması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 20 noyabr tarixli qərarı ləğv edilib.

Ərzaq balansı ərzaq və xammal kimi istifadə edilən yeyinti məhsullarının istehsalını, istehlakını və dövriyyəsini özündə əks etdirən məlumat toplusudur. Ərzaq balansı hesabat ilinin, cari ilin gözlənilən və növbəti ilin proqnoz göstəricilərindən ibarət cədvəl formasında tərtib olunur. Ərzaq balansının hesabat ili üzrə göstəricilərinin hesablanması Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Dövlət Gömrük Komitəsi ilə razılaşdırılmış metodologiya əsasında həyata keçirilir. Ərzaq balansının cari il üzrə gözlənilən və növbəti il üçün proqnoz göstəriciləri İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən hazırlanır.

Ərzaq balansının hesabat ili üçün göstəriciləri aşağıdakı məhsul növləri üzrə tərtib olunur:

- buğda;

- sair dənlilər;

- dənli paxlalılar;

- un;

- çörək və çörək məmulatları;

- düyü;

- yarmalar;

- makaron məmulatları;

- kartof;

- soğan;

- sair tərəvəzlər;

- bostan məhsulları;

- meyvə və giləmeyvələr;

- ət və ət məhsulları;

- süd və süd məhsulları;

- pendir;

- yumurta;

- balıq və balıq məhsulları;

- bitki yağları;

- marqarin;

- kərə yağı;

- meyvə və tərəvəz konservləri;

- şəkər;

- qənnadı məmulatları;

- çay;

- duz.

İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən ərzaq balansının cari il üzrə gözlənilən və növbəti il üçün proqnoz göstəriciləri aşağıdakı məhsul növləri üzrə aparılır:

- buğda;

- sair dənlilər;

- un;

- kartof;

- soğan;

- meyvə və giləmeyvələr;

- ət və ət məhsulları;

- quş əti və məhsulları;

- süd və süd məhsulları;

- yumurta.

Aidiyyəti orqanlar ərzaq balansının hesabat ili üzrə göstəricilərinin tərtibi üçün müvafiq illik məlumatları aşağıdakı müddətlərdən gec olmayaraq Statistika Komitəsinə təqdim edirlər:

- Föqəladə Hallar Nazirliyi - dövlət ərzaq ehtiyatlarına dair məlumatları yanvarın 15-dək;

- Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi - “Elektron Kənd Təsərrüfatı” İnformasiya Sistemi”ndə qeydiyyatdan keçmiş təsərrüfat subyektlərinin buğda istehsalı barədə, habelə istixana, taxıl elevatorları və soyuducu anbarlar üzrə məhsul satışı, qalıqları və itkiləri barədə mövcud məlumatları yanvarın 30-dək;

- Dövlət Gömrük Komitəsi - müvafiq ərzaq məhsullarının (o cümlədən buğdanın siniflər üzrə) idxal-ixracı barədə məlumatları yanvarın 15-dək;

- yerli icra hakimiyyəti orqanları - bələdiyyələrin məlumatlarını nəzərə almaqla, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına dair məlumatları yanvarın 20-dək.

- Dövlət Statistika Komitəsi rəsmi statistika hesabatları ilə əhatə olunması mümkün olmayan göstəricilərin əldə edilməsi məqsədilə xüsusi sorğular vasitəsilə əldə edilmiş məlumatları martın 15-dək ümumiləşdirir.

Dövlət Statistika Komitəsi ərzaq balansının hesabat ili üçün tərtib olunmuş ilkin göstəricilərini fevralın 10-dək, yekun göstəriciləri isə iyulun 15-dək İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edir. Ərzaq balansının cari il üzrə gözlənilən və növbəti il üçün proqnoz göstəricilərinin tərtibi üçün aşağıdakı məlumatları sentyabr ayının 20-dən gec olmayaraq İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edirlər:

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi - kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına dair cari ilin gözlənilən və növbəti il üçün proqnoz göstəriciləri və “Elektron Kənd Təsərrüfatı” İnformasiya Sistemi”ndə qeydiyyatdan keçmiş taxıl elevatorları və soyuducu anbarlarda cari ilin 6 ayının yekunları üzrə məhsul qalıqları və itkiləri barədə mövcud məlumatları;

- Fövqəladə Hallar Nazirliyi - dövlət ərzaq ehtiyatlarına dair cari ilin 8 ayının yekunları üzrə məlumatları və cari ilin sonuna gözlənilən və növbəti il üçün proqnoz göstəriciləri;

- Dövlət Statistika Komitəsi - ərzaq məhsullarının istehsalına dair cari ilin 8 ayının yekunları üzrə məlumatları;

- Dövlət Gömrük Komitəsi - ərzaq məhsullarının (o cümlədən buğdanın siniflər üzrə) idxal-ixracı barədə cari ilin 8 ayının yekunları üzrə məlumatları;

- ərzaq məhsullarının istehsalı, emalı, saxlanılması, idxalı, ixracı və satışı sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlər və əlaqəli dövlət qurumları – Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin sorğu məktubuna uyğun olaraq müvafiq məlumatlarını.

- İİqtisadiyyat Nazirliyi təqdim olunmuş məlumatlar əsasında hazırlanan və hesabat ili, cari il üzrə gözlənilən və növbəti il üçün proqnoz göstəricilərini özündə əks etdirən ərzaq balansını oktyabr ayının 15-dək Nazirlər Kabinetinə təqdim edir.

Ərzaq balanslarının tərtibi zamanı dövlət sirri təşkil edən məlumatların mühafizəsi, məxfiləşdirilməsi, istifadə edilməsi və digər məsələlər qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada həyata keçirilir.