• 5 Dekabr 2022
logo
"Müsavat bazarı"nda saxta mühacir sənədlərinin ŞOK QİYMƏTLƏRİ açıqlandı

"Müsavat bazarı"nda saxta mühacir sənədlərinin ŞOK QİYMƏTLƏRİ açıqlandı

Müsavat Partiyasının üzvü, Almaniyada yaşayan jurnalist Yafəz Əkrəmoğlu mühacir alveri ilə məşğul olan "Müsavat" partiyasının üzvlərinin daha bir əməli barədə açıqlama verib.

Y.Əkrəmoğlu açıqlamasında Müsavat AKM sәdri İlham Hәsәnin Mehdi Xәlilbәyliyә ötürdüyü 7 paket sәnәddәn ehtimal olunan biri barədə danışıb: "AKM-ә üzv olub, arayış-vәsiqә almağın şәrtlәrindәn biri dә, üzvlükdәn öncә bәzi saxta sәnәdlәrin alınması şәrti olub. Daha aydın izah edim:

- Üzv olmaq istәyәn şәxsә deyilirmiş ki, sәnә verilәcәk Müsavat, yaxud AKM arayışında "siyasi fәaliyyәtinә görә Azәrbaynda polis zorakılığına mәruz qalıb, axtarışda olub, hәbs olunub" yazılacaq ki, oturum ala bilәsәn. Deyirmişlәr ki, biz bu yazılanları faktlara, sәnәdlәrә, sübutlara әsaslanmalıyıq, yoxsa verә bilmәrik, başımız ağrıyar.

Potensial müştәri "belә bir faktım, sәnәdim yoxdu" deyәndә, bildirirmişlәr ki, bunu әldә etmәk mümkündü. Daha sonra ona guya axtarışda olmasıyla, yaxud idarәyә çağırılması ilә bağlı saxta polis sәnәdlәri, hәbs olunması ilә bağlı mәhkәmә qәrarı, guya döyülmәsi ilә bağlı travmatalogiya xәstәxanasının saxta arayışlarını almaq tәklif olunurmuş.

QİYMӘTİ: Müştәriyә uyğun olaraq, 2-3 min avro arası dәyişir. Әlavә olaraq AKM arayışı tәxminәn 1000 avro. Әgәr şәxs Müsavat partiyası arayışı da istәyәcәksә (buna mәcbur edilmir) әlavә 1500 avro da buna ödәmәlidir.

Siyasi otrum alacağına әmin edilәn müştәri üçün bu pulu vermәk elә dә çәtin olmur. Hardan olsa tapıb verәcәk. Tәki oturum işi alınsın. AKM-im xüsusi adamları varmış ki, kamp-kamp düşüb müştәri axtarırmışlar.

İndi isә paylaşdığım sәnәd haqda. Bu sәnәdin öncә şәkli çәkilib, daha sonra kserekopiya edilib vә sonra mәnә ötürülüb. Ona görә keyfiyyәt biraz aşağı ola bilәr.

Bu sәnәd Bakı Şәhәr Baş Polis İdarәsinә aid çağırış vәrәqәsidir. Guya hansısa tәqsirlәndirilәn şәxs izahat üçün idarәyә çağırılır. Gördünüz kimi, ad, soyad, tarix vә s. yerlәr boş buraxılıb. Bu ona görә edilib ki, sonradan istәnilәn şәxsin adı yazıla bilsin. Aşağıda Ağayev soyadlı müstәntiqin imzası var. Polkovnik-leytenantdı. Görәsәn, hәqiqәtәn belә birisi varmı?

Digәr saxta sәnәdlәr: mәhkәmә qәrarı vә travmotologiya xәstәxanası arayışlarının nüsxәsini әldә etmәyә çalışıram. Sizlәrlә dә paylaşacam".