• 19 Yanvar 2022
logo
79 dəfə dəyişdirilən "KİV haqqında" qanun müasir çağırışlarla uzlaşmır

79 dəfə dəyişdirilən "KİV haqqında" qanun müasir çağırışlarla uzlaşmır

1999-cu ildə qəbul olunmuş və hazırda qüvvədə olan “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” qanun bu günə kimi 79 dəfə dəyişdirilib və müasir çağırışlarla uzlaşmır.
Bu, “Media haqqında” qanun layihəsinə dair əsaslandırma”da əksini tapıb.
Qeyd edilib ki, yeni qanun layihəsi media subyektlərinin dəqiq təsnifatını verir və eyni zamanda, jurnalistin sosial portretini müəyyənləşdirən vasitə kimi çıxış edir.