• 26 Oktyabr 2020
logo
Azərbaycan öz neft-qaz strategiyasında mühüm hadisəyə imza atıb

Azərbaycan öz neft-qaz strategiyasında mühüm hadisəyə imza atıb

“Abşeron” qaz-kondensat yatağının yeni mərhələsi ilə Azərbaycan öz neft-qaz strategiyasında mühüm hadisəyə imza atıb

“Abşeron” qaz-kondensat yatağının yeni mərhələsi ilə Azərbaycan öz neft-qaz strategiyasında mühüm hadisəyə imza atıb.
Yeni yataqların kəşfi, görülən işlər nəticəsində Azərbaycan artıq neft ölkəsindən qaz ölkəsinə keçid alır. Bütün bu nailiyyətlər bir daha ondan xəbər verir ki, Azərbaycan bundan sonra da etibarlı qaz təchizatçısı olacaq. Onu da qeyd edək ki, bu nailiyyyətlərin əldə edilməsində, xüsusən də əsas kontraktların hazırlanmasında, imzalanmasında 9 il Neft şirkətində rəhbər vəzifədə çalışmış cənab Prezident İlham Əliyevin də böyük əməyi olub.
“Mən hər zaman fəxr etmişəm ki, həyatımın 9 ili Dövlət Neft Şirkətində keçib. O illərdə əldə etdiyim təcrübə mənim üçün çox qiymətlidir.”
İlk kontraktın uğursuzluğuna baxmayaraq Azərbaycan tərəfinin inandırıcılığı sayəsində yeni kontrakt imzalanmış, “Total” şirkəti ilə SOCAR-ın əməkdaşlığı nəticəsində böyük qaz-kondensat yatağı aşkarlan
ıb. “Abşeron” yatağının istifadəyə verilməsi də Prezident İlham Əliyevin iradəsi ilə baş tutur. Ilkin proqnoza görə bu yataqda 350-360 milyard kubmetr qaz ehtiyatları var. “Abşeron”un birinci mərhələsində çıxarılacaq qaz daxili tələbatlara istiqamətləndiriləcək. Yataqda 100 milyon ton kondensatın olması isə neft hasilatını və ixracını sabit saxlamağa imkan verir
Təqribən 7 milyard dollar dəyəri olan “Mərkəzi-Şərqi Azəri” adlanan yeni layihənin icrası nəticəsində yeni mənbələrdən hasilat artacaq.
Ən uğurlu layihələrdən olan TANAP, TAP qaz xətləri vasitəsilə Azərbaycan qazı Avropaya çatdırılır. Cənab Prezidebtin qeyd etdiyi kimi “TANAP xətti ilə Türkiyəyə ötürülən qazın həcmi ildən-ilə artır. Əgər bir il bundan əvvəl Türkiyə bazarında Azərbaycan qazı 4-cü, 5-ci yerdə idisə, hazırda birinci yerdədir, bu, hər iki ölkə üçün çox mühümdür. “Abşeron” yatağında ikinci fazadan çıxarılacaq qaz da TANAP xətti ilə Türkiyəyə ötürüləcək və digər bazarlara ötürülə bilər.
“Əsrin kontraktı”nın imzalandığı 1994-cü ildən 26 il keçib və o vaxtdan bu günə qədər bir çox kontraktlar imzalanıb, amma Azərbaycanın neft potensialına dünyada maraq azalmır, əksinə artır. Bu da Azərbaycanın dünyada imicinin artmasına bir daha xidmət edir.
Bu gün neftçi peşəsi Azərbaycanda ən hörmətli peşələrdən sayılır. “Abşeron” yatağının həm kəşfi azərbaycanlı mütəxəssis Xoşbəxt Yusifzadə tərəfindən edilib, həm də istifadə edilən bütün qurğular Azərbaycanda istehsal olunub. Beləliklə, Azərbaycan sadəcə xammal hasilatı ilə kifayətlənmir, neft-qaz kəşfiyyatında, karbohidrogen daşıyıcıları hasilatı üçün tələb olunan texnika istehsalında da öz ənənələrini qoruyur və inkişaf etdirir.
Azərbaycanın uğurlu inkişafında neftçilərin çox böyük rolu vardır. Azərbaycanın uğurlu gələcəyi də neftçilərin peşəsindən, onların nailiyyətlərindən böyük dərəcədə asılı olacaqdır.
Azərbaycanın Qurban Abbasov, Xoşbəxt Yusifzadə kimi əfsanəvi neftçiləri həmişə xatırlanmalı, yeni nəsillərə onların nümunəvi həyatı təbliğ olunmalıdır.
“ Neftçi Qurban dünyada bir nömrəli neftçi sayılmalıdır.”
“ Xoşbəxt Yusifzadə bizim əfsanəvi neftçi-geoloqdur. “Abşeron” yatağının işlənməsində onun çox böyük rolu var.
Ona görə də bizim hər birimiz bu şərəfli peşə sahibləri ilə həmişə fəxr etməliyik.

Orxan Bayramov

YAP Xətai rayon təşkilatı, Gənclər birliyinin sədri