• 6 Dekabr 2021
logo
Gön və dəri məhsulları üçün ixrac gömrük rüsumu 3 dəfə azaldılıb

Gön və dəri məhsulları üçün ixrac gömrük rüsumu 3 dəfə azaldılıb

Nazirlər Kabineti ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələrində dəyişiklik edib.

Nazirlər Kabinerindən verilən məlumata görə, NK-nın qərarına əsasən Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasında 4102 21 000 0 və 4105 10 000 0 kodları ilə göstərilmiş emal olunmamış gönlər (təbii xəzdən başqa) və aşılanmış dəri məhsullarının hər tonu üçün ixrac gömrük rüsumunun müvafiq olaraq 500 ABŞ dollarından 150 ABŞ dollarına və 150 ABŞ dollarından 50 ABŞ dollarına endirilməsini nəzərdə tutur.

Bu Qərar dərc edildiyi gündən 30 (otuz) gün sonra qüvvəyə minir.