• 23 Oktyabr 2021
logo
Professor Ramazan Əliyevin anım günüdür

Professor Ramazan Əliyevin anım günüdür

Bu gün Respublikamızın görkəmli alimi, biologiya elmləri doktoru, professor Əliyev Ramazan Alı oğlunun anım günüdür.

O, 1951-ci ildə Qazax rayonunun Poylu kəndində anadan olmuşdur. 1973-cü ildə Azərbaycan Pedoqoji İnstitutunu bitirmişdir. 1984-cü ildə Ukrayna Elmlər Akademiyasında namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək, biologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

2003-cü ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasın doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək, professor elmi adını qazanmışdır. Professor uzun illər AMEA-nın Zoologiya İnstitutunda fəaliyyət göstərmişdir. 2004-cü ildə ömrünün sonuna qədər UNEC-də kafedra müdiri vəzifəsində çalışmışdır. Bu illər ərzində o, 20-yə yaxın alimin yetişdirilməsində böyük rol oynamışdır.

Professor uzun illər AMEA-nın Zoologiya İnstitunda fəaliyyət göstərmişdir.
Azərbaycanın şirinsu hövzələrinin amfipodları üzrə respuklikamızda müdafiə edən ilk alimdir.
Çoxsaylı elmi məqalənin, 7 kitabın (monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaiti, praktikum), 110-a yaxın elmi əsərin, xaricdə çap olunmuş 3 kitabın, 15 monoqrafiyanın müəllifidir.
2016-cı ildə yanvarın 7-də Bakı şəhərində vəfat etmişdir.